Ambassadeurs

Olivier

Marouane

Binc

June

Anthony

Eefje

Olav

Jade

Charaf

Omran

Alex

Tin

Directie

Jashin Baroud

Directeur

,,Betrokkenheid is de sleutel. We willen allemaal onderdeel zijn van iets, ergens bij horen, erkend worden. Maar hoe kunnen we van een enorm brede en diverse samenleving toch eenheid creëren? Om bezig te zijn met het verbinden van mensen, hoe uiterst ze ook verschillen van elkaar, is een zegen en eer om elke dag te mogen doen.’’

Management

Saskia Brakenhoff

Operationeel Manager

Joey Hoogendijk

Commercieel Manager

Raad van Toezicht

Rolf Visser

Voorzitter Raad van Toezicht

Aischa Schmitt

Lid Raad van Toezicht

Esmé van der Ley

Lid Raad van Toezicht

Team

Het team bestaat – buiten de ambassadeurs en vrijwilligers – uit een Directie en Raad van Toezicht.

  • De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuur uitgangspunten
  • De Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden
  • De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code ‘Sociaal Werk’
  • De Directeur is verantwoordelijk voor de algemene en zakelijke leiding binnen de stichting
  • De Directeur is op heden de enige werknemer van de stichting met een vast contract
  • De Directeur wordt ondersteund door de operationeel manager die verantwoordelijk is voor een efficiënt en succesvol verloop van operaties en processen binnen de organisatie. Deze functie valt onder de flexibele schil en wordt op projectbasis ingehuurd
  • De ambassadeurs en vrijwilligers ontvangen volgens wettelijk vastgestelde bedragen een vrijwilligersvergoeding.

De marketing en communicatie wordt voornamelijk samen met de jongeren uitgevoerd. We houden ons meer bezig met het uitdragen van onze waarden en het behalen van de resultaten. Voor de marketing van de strategische programma’s van de stichting wordt gebruik gemaakt van professionals die zich op vrijwillige basis inzetten.