ANBI Stichting

Telefoon: +31653503051                  

Email: bestuur@outfutureface.com

Internet: www.ourfutureface.com

IBAN: 

BIC: 

KvK: 77518411 (Kamer van Koophandel Amsterdam)

RSIN: 861032822

Fiscaal nummer: 8610.32.822

SBI-code: 94996/Overige ideële organisaties

ANBI: in aanvraag

Oprichting: 27-02-2019

Opening:
Telefonisch bereikbaar
Werkdagen 9:00 - 18:00
Zaterdag 12:00 - 18:00

Postadres:
Radboud 34
1187 DX Amstelveen

Vrijwilligers: 5

Contact gegevens

Bestuur

Jashin Faisal Baroud (1983) - Voorzitter
René Valk (1961) - Penningmeester
Mark Alexander Prinsen (1999) - Penningmeester
Joost Bart Cornelisse (2001) - Secretaris
Melissa Anja Goudswaard (2001) - Bestuurslid

Beloningsbeleid
De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkonsten worden wel vergoed. De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. 

Verslagen
- Er zijn geen verslagen zichtbaar, de stichting bevindt zich in haar startjaar.

Statuten
Doelstelling (Statuten):
Het bieden van mogelijkheden aan jongeren om met vrijheid, maar zonder oordeel, te kunnen bouwen aan hun abities en dromen.

Middelen (Statuten):
a. door gebruik te maken van een interactief platform in de vorm van een website en de Futre Face Experience tour;
b. door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend;
c. met alle andere wettige middelen, welke - naar het oordeel van haar bestuur - tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevordelijk kunnen zijn.