Covid-Beleid

De lockdown en de gevolgen van de coronacrisis vormen voor iedereen een grote uitdaging. Met name jongeren ervaren door de coronamaatregelen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Stichting Future Face neemt haar verantwoordelijkheid door de richtlijnen van de overheid op te volgen, maar ziet tevens de urgentie om juist nu oog te houden voor het welzijn van deze jongeren.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan het beleid van de overheid. Stichting Future Face zal in nauw overleg met de gemeente zorgvuldig afwegen welke activiteiten mogelijk zijn, welke niet en welke alternatieven we dan kunnen bieden.

Onze activiteiten bestaan voor een groot deel uit direct contact met de doelgroep. Om de verbinding met en tussen jongeren te behouden, zetten wij het bedenken en organiseren van events, met inachtneming van de geldende regels, onverminderd voort. Waar mogelijk zal het contact zoveel mogelijk online plaatsvinden. Een zwaarwegend uitgangspunt voor Stichting Future Face is dat onze activiteiten er niet toe kunnen leiden dat kwetsbare groepen onnodig worden blootgesteld aan het coronavirus.

Wij zijn ons ervan bewust en respecteren dat jongeren en hun ouders verschillend kunnen denken over de achtergronden en gebeurtenissen rondom het coronavirus.

Stichting Future Face volgt de ontwikkelingen op de voet, bekijkt de situatie per dag en wij zullen schakelen in ons beleid indien nodig. Bij vragen of onduidelijkheid over onze aanpak kun je contact opnemen via info@ourfutureface.com.

Spoken Word: Rachel Rumai Diaz

Datum:07/05/2021

Aanvang :19:30

Sluit je aan!

138
Websitebeoordeling

Wat vind jij van onze nieuwe website?

Bedankt voor je stem!

Heb je vragen of ergens hulp bij nodig? Neem gerust gelijk contact met ons op.