Missie

Future Face wil jongeren, vanuit wederzijdse verbinding en vertrouwen, een fysieke en online plek geven waar ze er echt bij horen en zichzelf kunnen en mogen zijn, in alle opzichten.

Future Face wil een bijdrage leveren om de samenleving inclusiever te maken, waarbij begrip en respect voor jezelf én elkaar de voorwaarde zijn. Door ontmoetingen met anderen mogelijk te maken, verbindt Future Face jongeren met elkaar, en met andere generaties en groeperingen in de samenleving.

Visie

Future Face wil jongeren empoweren bij het nog meer bewust worden van zichzelf en anderen, waardoor ze zichzelf nog beter leren kennen, keuzes kunnen maken en participeren in de dynamische en snel veranderende samenleving.

Future Face is opgezet met-, door- en voor jongeren; onder andere met als doel ze te bereiken, om ze uiteindelijk in contact te brengen met anderen. Uit deze ontmoetingen ontstaan ideeën, sociale verbindingen, vermindering van eenzaamheid en meer betrokkenheid bij-, en participatie in, de gemeenschap. Future Face voorziet in de tools om informatie te vergaren die gebruikt kunnen worden om lokale initiatieven en activiteiten vorm te geven.

Lees verder

Future Face “geeft een gezicht” aan de gevoelens en gedachten van jongeren, waardoor taboes doorbroken worden en (h)erkenning en wederzijds begrip ontstaan. Op deze wijze zorgt Future Face voor een vertaalslag van datgene wat bij en onder jongeren speelt en plaatsvindt, en maken we samen met jongeren maatschappelijke thema’s zichtbaar en bespreekbaar.

Future Face geeft jongeren verantwoordelijkheid, ruimte en vertrouwen om het maximale uit zichzelf te halen en hun identiteit te ontwikkelen. Iedereen doet ertoe en kan én mag meedoen.

Future Face is ervan overtuigd dat, als je wil weten waar je naar toe wilt én kunt gaan, je eerst moet weten waar je zelf vandaan komt. Ook is het belangrijk om te weten wat anderen bezield, waar ze voor staan en wat hun geloof, cultuur, denk- en zienswijzen zijn. Daardoor ontstaat meer begrip, empathie en (h)erkenning tussen de generaties en ook tussen verschillende groepen binnen de samenleving, wordt de kloof verkleind en vermindert polarisatie. Future Face doet dit onder meer door ontmoetingen en activiteiten van jongeren met elkaar, en met andere generaties en groeperingen, mogelijk te maken. Fysiek en online.

Future Face ontwikkelt en voert alle activiteiten uit met-, door- en voor jongeren, waardoor jongeren daadwerkelijk invloed hebben op alles wat er binnen en door Future Face ondernomen wordt. Door de participatie van jongeren en het gebruikmaken van hun kennis, ervaring, behoeften en wensen krijgen de jongeren een belangrijke en onmisbare stem.

Invouwen