Over Future Face

Werkwijze

Wij zijn een jonge stichting die, ondanks het succes en de populariteit die we nu al ondervinden bij jongeren, achter de schermen verder blijft ontwikkelen. Het is een zoektocht waarvan, bij de KvK inschrijving op 27 februari 2020, niet op voorhand bekend was hoe deze zich zou ontwikkelen. Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van jongeren, is een flexibele en adaptieve organisatie een essentiële voorwaarde.

De uitdaging blijft, zeker ten tijde van een crisis, om begrip en medewerking te krijgen van een samenleving die bestaat uit verschillende generaties en groeperingen. We zijn allemaal op een andere wijze grootgebracht en onze normen en waarden kunnen ver uit elkaar liggen. Een samenleving inclusiever maken vergt mededogen, begrip en geduld.

Onze primaire focus ligt bij de GenZ-generatie, geboren tussen 1995 en 2012, die logischerwijs streeft naar verandering en nu de werkvloer opstroomt. Net als alle generaties voor hen, die ook ergens voor streden, streven zij naar een nieuwe wereld met een sterke sociale (online) identiteit, inclusiviteit en flexibiliteit. Ze kunnen ontzettend snel bewegen en schakelen met elkaar en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en omgevingsbewustzijn. Duurzaamheid is een sleutelwoord voor deze generatie. Als iets niet goed is voor de wereld, verliest het snel aan betekenis.

Dit houdt in dat een organisatie als Future Face een uitdagende taak heeft, om binnen deze generatie de diverse groeperingen dichter bij elkaar te brengen door goed vast te houden aan de visie van de stichting. De uitdaging naar meer begrip en empathie vanuit andere generaties is logischerwijs groter, maar des te leuker. Iedereen hoort erbij en beweegt op een eigen manier en tempo; Do It Your Way!

Onze stichting heeft een duidelijke missie, een open visie en een transparante werkwijze en staat altijd open voor een gezonde dialoog. We zijn te allen tijde bereikbaar om het gesprek aan te gaan en te zoeken naar de beste benadering. Samen met elkaar, ongeacht welke geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, geaardheid, culturele achtergrond of uiterlijk. Samen kunnen we het verschil maken en het voor iedereen binnen de samenleving een beetje fijner maken.

Management

Jashin Baroud

Directeur

Saskia Brakenhoff

Operationeel Manager

Joey Hoogendijk

Commercieel Manager

Bestuur

Aischa Schmitt

Secretaris

Yumi Wielenga

Bestuurslid

René Valk

Penningmeester

Missie

Stichting Future Face wil jongeren, vanuit wederzijdse verbinding en vertrouwen, een fysieke en online plek geven waar ze er echt bij horen en zichzelf kunnen en mogen zijn, in alle opzichten.

Stichting Future Face wil een bijdrage leveren om de samenleving inclusiever te maken, waarbij begrip en respect voor jezelf én elkaar de voorwaarde zijn. Door ontmoetingen met anderen mogelijk te maken, verbindt Future Face jongeren met elkaar, en met andere generaties en groeperingen in de samenleving.

Visie

Stichting Future Face wil jongeren empoweren bij het zich nog meer bewust worden van henzelf en anderen, waardoor ze zichzelf nog beter leren kennen, en keuzes kunnen maken en participeren in de dynamische en snel veranderende samenleving.

Future Face is opgezet met-, door- en voor jongeren; onder andere met als doel ze te bereiken, om ze uiteindelijk in contact te brengen met anderen. Uit deze ontmoetingen ontstaan ideeën, sociale verbindingen, vermindering van eenzaamheid en meer betrokkenheid bij-, en participatie in de gemeenschap. Future Face voorziet in de tools om informatie te vergaren die gebruikt kunnen worden om lokale initiatieven en activiteiten vorm te geven.

Future Face “geeft een gezicht” aan de gevoelens en gedachten van jongeren, waardoor taboes doorbroken worden, (h)erkenning en normalisatie ontstaat. Op deze wijze zorgt Future Face voor een vertaalslag van datgene wat bij en onder jongeren speelt en plaatsvindt, en wordt er samen met jongeren gezocht naar gezamenlijke oplossingen voor maatschappelijke thema’s.

Future Face geeft jongeren verantwoordelijkheid, ruimte en vertrouwen om het maximale uit zichzelf te halen en hun identiteit te ontwikkelen. Iedereen doet ertoe, en kan én mag meedoen.

Future Face is ervan overtuigd dat je, als je wilt weten waar je naar toe wilt én kunt gaan, je eerst moet weten waar jijzelf vandaan komt. Ook is het belangrijk om te weten wat anderen motiveert, waar ze voor staan, wat hun geloof, cultuur, denk- en zienswijzen zijn. Daardoor ontstaat er meer begrip, empathie en (h)erkenning tussen de generaties en ook tussen verschillende groepen binnen de samenleving, wordt de kloof verkleind en vermindert polarisatie. Future Face doet dit onder meer door ontmoetingen en activiteiten van jongeren met elkaar en met andere generaties en groeperingen mogelijk te maken, fysiek en online.

Future Face ontwikkelt en voert alle activiteiten uit met, door en voor jongeren waardoor jongeren daadwerkelijk invloed hebben op alles wat er binnen en door Future Face ondernomen wordt. Door de participatie van jongeren en het gebruikmaken van hun kennis, ervaring, behoeften en wensen krijgen de jongeren een belangrijke en onmisbare stem.

Over Future Face

De jongerenevenementen Speakerz in Poppodium P60 in Amstelveen vormen de inspiratie voor de oprichting van Future Face. Dit populaire evenement werd sinds 2011 georganiseerd in nauwe samenwerking met de ambassadeurs uit de doelgroep, jongeren tussen ca. 12 en 16 jaar. Er werd niet vanuit een volwassen perspectief gehandeld, maar juist vanuit de visie en behoeften van jongeren. Zij kregen de ruimte, de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om het maximale uit zichzelf en het event te halen. Door de persoonlijke benadering en veilige omgeving voelden de jongeren zich vrij hun uitdagingen en verlangens met de organisatie en medewerkers te delen. Waar lopen jongeren tegenaan en hoe willen ze benaderd worden.

Stichting Future Face is de verbinding tussen de jongeren en de volwassen maatschappij en kan de vertaalslag maken naar gezamenlijke oplossingen vanuit een neutrale kijk op maatschappelijke thema’s en taboes. Future Face wil een geïntegreerde samenwerking creëren met de gemeente, kunst- en cultuursector en de instanties voor de hulpvragen en vraagstukken van jongeren. Door meer inzicht in de behoeften van jongeren, kunnen vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.

Stichting Future Face is een initiatief van Jashin Baroud (1983). Hij is opgegroeid in Amstelveen en nauw betrokken met jongerenwerk in diverse wijkcentra in Amstelveen. Hij heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is voor jongeren om elkaar ergens te ontmoeten waar ze met vragen en uitdagingen terecht kunnen. Een omgeving waarop ze, buiten de eigen familie, op terug kunnen vallen.

Uit de ervaring in het jongerenwerk en het maatschappelijk veld is er begrip voor de angsten en behoeften van jongeren, ouders, gemeente en onderwijs. En de overtuiging om met de juiste samenwerkingen de generaties dichter naar elkaar te kunnen brengen om verbonden en betrokken te raken met elkaar en de gemeente waarin zij wonen.

Future Face biedt een veilige online en fysieke omgeving waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten, geïnspireerd raken door elkaar en op een speelse wijze bewuster worden van zichzelf. Op weg naar een mentaal en fysiek stabiele en gezonde generatie die zich betrokken voelt in zijn/haar omgeving.

 1. "Opnames 2e trial"

  Op zaterdag 7 juli werden de laatste opnames gemaakt voor de Future Face Experience trial in poppodium P60.

 2. "Future Face trial #2"

  Op dinsdag 10 juli organiseerde Future Face de 2e Experience show voor genodigden om de show te beoordelen.

 3. "Opnames kick off"

  Op zaterdag 10 november werden de laatste opnames gemaakt voor de Future Face kick off op 20 november voor het Keizer Karel College in Amstelveen.

 4. "Future Face kick off"

  Op dinsdag 20 november was het dan eindelijk zo ver: Future Face organiseerde voor het Keizer Karel College de allereerste Experience show voor alle brugklassen.

 5. “Meerradio”

  Op woensdag 13 november was het Future Face-team te gast bij Meerradio in Hoofddorp.

 6. "Stichting Future Face"

  Op donderdag 27 februari is Future Face officieel een stichting.

Spoken Word: Rachel Rumai Diaz

Datum:07/05/2021

Aanvang :19:30

Sluit je aan!

138
Websitebeoordeling

Wat vind jij van onze nieuwe website?

Bedankt voor je stem!

Heb je vragen of ergens hulp bij nodig? Neem gerust gelijk contact met ons op.