Over Future Face

Over Future Face

De jongerenevenementen Speakerz in Poppodium P60 in Amstelveen vormen de inspiratie voor de oprichting van Future Face. Dit populaire evenement werd sinds 2011 georganiseerd in nauwe samenwerking met de ambassadeurs uit de doelgroep, jongeren tussen ca. 12 en 16 jaar. Er werd niet vanuit een volwassen perspectief gehandeld, maar juist vanuit de visie en behoeften van jongeren. Zij kregen de ruimte, de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om het maximale uit zichzelf en het event te halen. Door de persoonlijke benadering en veilige omgeving voelden de jongeren zich vrij hun uitdagingen en verlangens met de organisatie en medewerkers te delen. Waar lopen jongeren tegenaan en hoe willen ze benaderd worden.

Stichting Future Face is de verbinding tussen de jongeren en de volwassen maatschappij en kan de vertaalslag maken naar gezamenlijke oplossingen vanuit een neutrale kijk op maatschappelijke thema’s en taboes. Future Face wil een geïntegreerde samenwerking creëren met de gemeente, kunst- en cultuursector en de instanties voor de hulpvragen en vraagstukken van jongeren. Door meer inzicht in de behoeften van jongeren, kunnen vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.

Stichting Future Face is een initiatief van Jashin Baroud (1983). Hij is opgegroeid in Amstelveen en nauw betrokken met jongerenwerk in diverse wijkcentra in Amstelveen. Hij heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is voor jongeren om elkaar ergens te ontmoeten waar ze met vragen en uitdagingen terecht kunnen. Een omgeving waarop ze, buiten de eigen familie, op terug kunnen vallen.

Uit de ervaring in het jongerenwerk en het maatschappelijk veld is er begrip voor de angsten en behoeften van jongeren, ouders, gemeente en onderwijs. En de overtuiging om met de juiste samenwerkingen de generaties dichter naar elkaar te kunnen brengen om verbonden en betrokken te raken met elkaar en de gemeente waarin zij wonen.

Future Face biedt een veilige online en fysieke omgeving waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten, geïnspireerd raken door elkaar en op een speelse wijze bewuster worden van zichzelf. Op weg naar een mentaal en fysiek stabiele en gezonde generatie die zich betrokken voelt in zijn/haar omgeving.

Bestuur

Aischa Schmitt

Secretaris

Yumi Wielenga

Bestuurslid

René Valk

Penningmeester

Missie

Future Face is een stichting dat beweegt op inbreng van jongeren. Gedreven door hun passies en verlangen biedt Future Face een omgeving dat jongeren op een creatieve wijze verbindt en samenbrengt, om zodoende met gelijkgestemde het beste bij elkaar naar boven te halen maar ook de ruimte en vrijheid te geven te ontdekken wie je bent en waar je naartoe wilt. Samen in beweging komen, ieder op zijn eigen manier; Do It Your Way.
In een dynamische- en snel veranderende samenleving lijken wij door de vele prikkels verdwaald te raken in eindeloze mogelijkheden. Dat heeft een positief effect als je geleerd hebt hiermee om te gaan. Door even stil te staan en te beseffen wat je positie is in dit universum creëer je bewustzijn van je essentie en de impact die je maakt in je omgeving.
Het mooiste pad dat je kunt bewandelen is die van en naar jezelf.

Visie

Future Face wil faciliteren om de verbinding met elkaar aan te gaan, teruggaand naar de kern van ons bestaan. Sinds onze geboorte zijn we beïnvloed door onze ouders, verzorgers en omgeving. We hebben niet alleen hun normen en waarden overgenomen maar ook de verlangens en angsten. Hierdoor is het soms lastig onderscheid te maken wat van jou is en wat van de ander. Als je een eigen identiteit wilt creëren dan is het van belang eerst te gaan omarmen wie en wat je bent. Door vanuit een neutrale kijk maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken creëer je verdraagzaamheid en empathie onder jongeren. We worden gedreven in wat hip en stoer is en volgen elkaar blindelings op. Vaak gaat het ontdekken van je eigen identiteit ten koste van de ander. We willen ergens bij horen en geaccepteerd worden door onze omgeving en klimmen op de maatschappelijke ladder zonder rekening te houden hoe onze acties impact kunnen maken bij de ander. Door vanuit je eigen kern te gaan bewegen en al spelenderwijs te ontdekken wie je bent ontstaat er een generatie die open minded wordt en elkaar omarmt, en zodoende een stabielere basis vormt waar de toekomst op gevormd kan worden. De reden dat wij als ‘sociale wezens’ zijn waar we hedendaags zijn, is door nauw met elkaar samen te werken en te leren geven om weer te kunnen ontvangen.

Doel

Een veilige online- en fysieke omgeving waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten, geïnspireerd raken door elkaar, en op een speelse wijze bewuster worden van zichzelf. Een mentaal- en fysiek stabiele- en gezonde generatie die zich betrokken voelt in zijn/haar omgeving. Behoeften van jongeren beter in kaart brengen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten.

Covid-beleid

De lockdown en de gevolgen van de coronacrisis vormen voor iedereen een grote uitdaging. Met name jongeren ervaren door de coronamaatregelen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Stichting Future Face neemt haar verantwoordelijkheid door de richtlijnen van de overheid op te volgen, maar ziet tevens de urgentie om juist nu oog te houden voor het welzijn van deze jongeren.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan het beleid van de overheid. Stichting Future Face zal in nauw overleg met de gemeente zorgvuldig afwegen welke activiteiten mogelijk zijn, welke niet en welke alternatieven we dan kunnen bieden.

Onze activiteiten bestaan voor een groot deel uit direct contact met de doelgroep. Om de verbinding met en tussen jongeren te behouden, zetten wij het bedenken en organiseren van events, met inachtneming van de geldende regels, onverminderd voort. Waar mogelijk zal het contact zoveel mogelijk online plaatsvinden. Een zwaarwegend uitgangspunt voor Stichting Future Face is dat onze activiteiten er niet toe kunnen leiden dat kwetsbare groepen onnodig worden blootgesteld aan het coronavirus.

Wij zijn ons ervan bewust en respecteren dat jongeren en hun ouders verschillend kunnen denken over de achtergronden en gebeurtenissen rondom het coronavirus.

Stichting Future Face volgt de ontwikkelingen op de voet, bekijkt de situatie per dag en wij zullen schakelen in ons beleid indien nodig. Bij vragen of onduidelijkheid over onze aanpak kun je contact opnemen via info@ourfutureface.com.

Sluit je aan!

57
Websitebeoordeling

Wat vind jij van onze nieuwe website?

Bedankt voor je stem!

Heb je vragen of ergens hulp bij nodig? Neem gerust gelijk contact met ons op.