Privacy Policy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STICHTING FUTURE FACE verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van STICHTING FUTURE FACE, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan STICHTING FUTURE FACE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
STICHTING FUTURE FACE
Radboud 34
KvK nummer 77518411
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via bestuur@ourfutureface.com.

2. Welke gegevens verwerkt STICHTING FUTURE FACE en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, school, hobby
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       STICHTING FUTURE FACE verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over jouw registratie en de eventuele opzegging daarvan
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van STICHTING FUTURE FACE
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, t.b.v het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen
2.3       je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met STICHTING FUTURE FACE en je te informeren over de ontwikkelingen van STICHTING FUTURE FACE

E-mail berichtgeving (opt-out):

STICHTING FUTURE FACE gebruikt je naam en e-mailadres voor de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van STICHTING FUTURE FACE. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

 1. STICHTING FUTURE FACE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je registratie tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft STICHTING FUTURE FACE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
  4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt STICHTING FUTURE FACE gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1     Via de ledenadministratie van STICHTING FUTURE FACE kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. STICHTING FUTURE FACE zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie
  5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop STICHTING FUTURE FACE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming
  5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via bestuur@ourfutureface.com
 1. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Sluit je aan!

32
Websitebeoordeling

Wat vind jij van onze nieuwe website?

Bedankt voor je stem!

Heb je vragen of ergens hulp bij nodig? Neem gerust gelijk contact met ons op.