Werkwijze

Wij zijn een jonge stichting met een duidelijke missie. Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van jongeren is een flexibele en adaptieve organisatie een essentiële voorwaarde.

De uitdaging blijft, zeker ten tijde van een crisis, om begrip en inleving te creëren van een samenleving die bestaat uit verschillende generaties en diverse groeperingen. We zijn allemaal op een andere wijze grootgebracht en onze normen en waarden kunnen ver uit elkaar liggen. Een samenleving inclusiever maken vergt daarom mededogen, begrip en geduld.

Dit houdt in dat een organisatie als Stichting Future Face de uitdagende taak heeft om binnen de doelgroep(en) de verschillende generaties en diverse groeperingen dichter bij elkaar te brengen door goed vast te houden aan de visie van de stichting. De uitdaging naar meer begrip en empathie vanuit oudere generaties is logischerwijs groter, maar des te leuker. Iedereen hoort erbij en beweegt op een eigen manier en tempo; Do It Your Way!

Onze stichting heeft een duidelijke missie, een open visie en een transparante werkwijze en staat altijd open voor een gezonde dialoog. We zijn te allen tijde bereikbaar om het gesprek aan te gaan en te zoeken naar de beste benadering. Samen met elkaar, ongeacht welke geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, geaardheid, culturele achtergrond of uiterlijk.

Samen kunnen we het verschil maken en het voor iedereen binnen de samenleving een beetje fijner maken.